• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 

Haapsalu slott är ett av de bäst bevarade slotten i Estland. Det byggdes på 1200-talet och användes fram till slutet av 1600-talet. Sedan dess har huvudslottet varit en ruin… fram till nu. Tack vare genomtänkta, funktionella och smakfulla tillbyggnader kan besökare idag uppleva slottstrukturen och staden Haapsalu högt ovanifrån. 

Det är Estländska KAOS Arhitektid som varsamt har ritat in nya moderna strukturer. Med respekt för det förflutna hjälper den nya arkitekturen dagens besökare att förstå och ta del av slottsruinerna. För att belasta ruinen så lite som möjligt har man valt lätta, starka material. Gångbron som löper utmed fasaderna har fästs på väggarna med hjälp av stålfästen, för att minimera eventuella skador på det historiska stenarbetet. Man har även väggdelar som redan hade förankringspunkter för takkonstruktionen, som härstammar från renoveringen på 1990-talet. Brokonstruktionen har utförts i stål och tak och fasad har bandtäckts med titanzink från RHEINZINK. Mest framträdande är plåten på den nya entrépaviljongen, vilken nästan verkar kika ut nyfiket bakom muren. För att skapa kontrast, men också lyfta fram de naturliga tonerna i stenen, valdes RHEINZINKs nya fosfaterade och miljövänliga yta Granum Basalte.

Läs mer om RHEINZINKs nya produktserie GRANUM >>
Läs mer om Haapsalu Slott och dess nytillkomna arkitektur >>

 

Pin It on Pinterest