spännoch ett företag I december samlades Svensk Byggplåts medlemsföretag för en workshop kring hållbarhet och återbruk. Vi inspirerades av Inregos återbruksresa med rekonditionerad IT-utrustning och startade upp en återbrukskommitté.

Hur kan vi ta oss snabbare mot en mer cirkulär ekonomi inom byggplåtbranschen? Var finns affären i återbrukad byggplåt? Hur hanterar vi nedmontering av plåt som ska återbrukas och vilka garantier kan vi ge? Frågorna var många när Svensk Byggplåt samlades för en hållbarhetsworkshop.

För att få inspiration från en annan bransch och ett företag som redan gjort delar av den hållbarhetsresa som byggplåtbranschen befinner sig mitt i, fick vi besök av Sebastian Holmström. Han är hållbarhetschef för Inrego – ett IT-bolag som köper och säljer rekonditionerad IT-utrustning. Sebastian delade med sig av Inregos spännande utveckling och erfarenheter kring hantering av garantier, prissättning, lagerhållning och produkternas olika livscykler.

Tillsammans med Sebastian kunde vi snabbt konstatera att linjära affärsmodeller kommer att vara en risk i framtiden, även inom byggbranschen. För att framtidssäkra sin affärsmodell så måste den bli cirkulär. Det Inrego har lyckats med och som vi inspirerades av är kombinationen av hållbarhet och lönsamhet. Här måste branschen vara kreativ för att hitta framtidens affärsmodell och skapa kundvärde i det cirkulära. Vi behöver fortsätta på den inslagna vägen med olika pilotprojekt, hitta rätt typ av partnerskap liksom tydliga återbruksprodukter.

Som ett steg vidare mot en cirkulär ekonomi inom byggplåt tillsattes en återbrukskommitté med representanter från branschen. Kommittén kommer att titta praktiskt på hur processen skulle kunna se ut med målsättningen att få fram en standard för återbrukad plåt.