• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Den har inte undgått många – Allmänna bastun i Frihamnen i Göteborg. Den är omskriven och prisad för sin arkitektur, sin starka anknytning till platsen, medborgarsamspelet och det väl återanvända byggmaterialet.

Bastun ligger i den nya Jubileumsparken vars projekt ska skapa tillgänglighet och delaktighet i byggandet av en ny stadsdel. Här har bastun blivit ett föredöme. Aktörerna har arbetat med olika grader av återvinning och låtit de framtida användarna till bastun fått vara med om att utforma den. Medborgardialogen fick gå vidare till medarbetarskap.

– Det har varit en fantastiskt givande process som på många sätt har givit oss insikter för framtida användning av området, säger Jessica Segerlund, processledare platsbyggnad Älvstranden Utveckling AB.

Det mest påtaglig med bastun, förutom den AT-AT Walker- liknande skepnaden (Star Wars), är den återanvända, korrugerade plåten som klär både ben och kropp. Plåten tjänstgjorde tidigare som plank i ett nedlagt industriområde i Bulycke vid Torslanda och arbetslaget var själva där för att handplocka partierna.

Att återanvända, flytta, omvandla eller omtolka material är essensen i verksamheten hos Berlinbaserade arkitektkollektivet Raumlabor Berlin, som står bakom bastuns utformning.

– Förutom aspekterna av ett mer hållbart sätt att hantera resurser och att det innebär lägre kostnader för inköp av nya material, är vi alltid fascinerade av historien som återanvända material kan berätta, säger Francesco Apuzzo, ansvarig arkitekt för bastun.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Han förklarar vidare att det inte finns några direkta problem med att återanvända byggnadsmaterial, men att det däremot kan finnas en slags oresonlighet i materialet. Byggnader med återvunnet material behöver därför vara extra flexibla och öppna för omförhandling gällande den planerade designen.

– Det kräver också extra skickliga och känsliga hantverkare för att arbeta med återvunnet material på det sätt som vi gör, tillägger han.

På frågan om vad som gör plåten så tilltalande att återvinna, står det estetiska i fokus.

– Vad vi verkligen gillar med återvunnen metall, är den patina som metall får av åldrande.

Jubileumsparken består av en mängd olika återvunna material, bland annat utgörs omklädningsrummens väggar av 12 000 inmurade gamla glasflaskor.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Arkitekt: Raumlabor Berlin
Klient: Älvstranden Utveckling
Ansvariga arkitekter: Francesco Apuzzo och Jan Liesegang
Team: Bruno Gonçalves, Christian Göthner, Eduardo Conceição, Florian Stirnemann, Jordane Coquart, Katharina Spagl, Maria Garcia Perez, Mariana Marques da Silva, Martina Blom och Sam Dias Carvalho

Bastun är byggd ute i älven på en förankringsanordning, en så kallad betongdykdalb som tidigare användes för fartyg. Bastun har fantastisk utsikt över älven och plats för 20 – 30 personer.

Bastun blev nominerad Kaper Sahlin-priset 2015 och fick ta emot SAVGs arkitekturpris 2015.
Att använda bastun är gratis, men boka i god tid. Det är inte ovanligt med en månads väntetid.
www.timecenter.com/jubileumsparken

Pin It on Pinterest