HÅLLBAR BYGGPLÅT

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Hållbar tradition med miljösmarta innovationer

Byggplåt är ett samlingsnamn för flera olika stål och metaller som används för att täcka tak och fasader samt för att tillverka produkter för vattenavrinning och taksäkerhet. De olika plåtmaterialen skiljer sig åt i egenskaper och tillverkningsprocesser.

Gemensamt för all byggplåt är att den har mycket lång livslängd, har låg vikt och oftast kan återvinnas om och om igen till 100 % med bibehållen kvalitet. Den lämpar sig väl för återbruk och kräver inget eller mycket litet underhåll. Ur ett livscykelperspektiv är byggplåten därför en stor tillgång i ett hållbart samhällsbyggande.

Den svenska plåttraditionen sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vi har många kyrktorn och andra vackra tak som kan vittna om detta. Att de dessutom har stått sig i 100 år är ju hållbarhet per definition.

Byggplåten idag utförs fortfarande i mångt och mycket som ett traditionellt hantverk, men det finns dessutom ett stort utbud av prefabricerade produkter. Det gäller även andra miljösmarta lösningar så som organiska eller energisparande beläggningar samt olika typer av system för solel. Byggplåten står för tradition och innovation – det bästa av två världar.

Byggplåtens breda utbud och goda egenskaper gör den dessutom lättanvänd och lämpad för samverkan med andra material. Det gör det enklare att följa hållbarhetsregeln om ”rätt material på rätt plats”.

Återvinning

Återvinning är stål och metallers bästa gren och i princip all byggplåt återvinns. Till exempel är 80 % av all koppar som brutits sedan bronsåldern, fortfarande i användning. Omsmältning av aluminium kräver endast 5 % av den energi som går åt vid den primära framställningen. Rostfritt byggstål produceras i huvudsak av rostfritt skrot och Rheinzink (titanzink) är certifierade enligt Cradle to Cradle.

Återbruk

Återbruk i form av att montera ner och montera upp igen är än mer energieffektivt än att återvinna. Byggplåten går utmärkt att återbruka.

Västgötagatan 5 i Stockholm är ett lysande exempel på kreativt, modigt och miljömedvetet återbruk.

Allmänna bastun i Frihamnen i Göteborg har omtolkat plåten från det gamla, intilliggande industriområdet. Resultatet blev ett egensinnigt och fantastiskt uttryck.

Dessutom är korrugerad, mycket gammal plåt (gärna rostig) populär som industriromantisk inredning i butiker, restauranger, hotell och även bostäder.

Smarta ytbeläggningar

Det ytliga spelar stor roll hos byggplåten. Idag erbjuds ytor som är självrengörande, värmereflekterande, självläkande, motståndskraftiga mot graffitti och har organisk färgbeläggning.

Solenergi

Flera av byggplåttillverkarna erbjuder hela solcellsfasader eller lösningar för montering av solceller på tak. Med plåt som underlag blir det garanterat tätt och om taket och fasaden läggs ny samtidigt som solpanelerna, håller taket minst lika länge som solpanelerna, det vill säga i 50 år.

Om solenergilösningar för plåt

Prefabricerat

Med ytskikt av stål eller metall och med en kärna av sten eller mineralull, är elementen lätta och effektiva att montera. Tätheten och god värmeisolering utan köldbryggor ger också hög energieffektivitet.

Om sandwichelement

Koldioxidfri tillverkning

Tillverkningsprocesserna för stål och metaller förbättras kontinuerligt. Just nu pågår ett revolutionerande projekt kallat Hybrit. Det är ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall och ska leda till koldioxidfri tillverkning av stål.

Om koldioxidfri stålproduktion

Framåt

När plåtbranschen siar om framtiden är företagen mycket tydliga med att arbetet med det hållbara samhällsbyggandet har gett god utdelning. Distinkta mål är tillverkning utan negativ miljöpåverkan, färre transporter, minskad materialåtgång, ökad samverkan mellan byggbranschens olika aktörer samt fler miljösmarta, energialstrande beläggningar. ”Internet of materials” är också ett pågående och framgångsrikt forskningsområde där byggplåtens historia och annan information kan dokumenteras i materialet.

Medlemmarna i Svensk Byggplåt har förbundit sig till att aktivt arbeta för att minska miljöbelastningen och för att producera och leverera material och tjänster för ett hållbart samhällsbyggande. Svensk Byggplåt är medlemmar i Swedish Green Building Council.

 

Pin It on Pinterest